BẢNG XẾP HẠNG

STT TÊN MSDT ĐIỂM
1 Trần Thị Thuý Huệ 807 346
2 Huyền Kiều 846 334
3 Lieu Phuongquynh 76 326
4 Nguyễn Thị Thu Trang 1017 318
5 Thanh Tâm 469 316
6 Son Le 701 314
7 Nguyễn Hoài An 594 314
8 Tạ Tâm 862 312
9 Luong Vu 606 308
10 Nguyen Cac 205 308
STT TÊN MSDT ĐIỂM
1 Hiểu Lê 1296 534
2 Minh Sơn Phan Lưu 1323 524
3 Phạm Thanh Tâm 84 508
4 Oanh Thị Yến Đỗ 912 500
5 Lê Diệu Hồng 1404 498
6 Đặng Sâm 665 498
7 Binh Nguyen 1463 490
8 Trang Nguyenhuynh 1391 490
9 Thương Huyền 834 488
10 Bùi Hieu Hoa 416 486

Dữ liệu đang được cập nhật!!